За насФондация „Стъпка за България“ е основана през 2007 г. с предмет на дейност подкрепа на млади хора в неравностойно положение в България за тяхното социално и икономическо развитие, с фокус към деца и младежи без родителска грижа. Ние постигаме нашите цели чрез включване на младите хора в различни форми на неформално обучение и професионални курсове, чрез които да развият своите познания, умения за самостоятелен живот и кариерни възможности.

Ние вярваме в способностите на младите хора в неравностойно положение и ги подкрепяме в усвояването на знания и изграждането на необходимите умения, за да освободят своя потенциал и да получат достъп до по-добро образование и професионална реализация.

Препоръки

„Стъпка за България“ ми даде много! В „Стъпка за България“ се чувствам част от един екип, чиято мисия ми дава усещането за удовлетвореност и смисленост на живота. Ако търсиш начини да помагаш, да работиш с младежи, да развиваш собствените си умения и качества и да се чувстваш значим и полезен, то тук е твоето място. Вдъхновяващо е да видиш колко много можеш да влияеш и да подобряваш средата, в която всички живеем!

Блажка Димитрова, ментор

Да помогнеш за едно ново начало и развитие с подкрепа, топлота, толерантност, знания – това е голяма част от моята мисия на ментор в „Стъпка за България”.

Ина Апостолова, ментор
Прочетете още